T. G. Masaryk považoval výtvarné umění za významnou součást života i státní reprezentace. Představíme si umělce, kteří Masaryka portrétovali, i jeho osobní preference. Ivan Meštrović, v tisku označovaný za prezidentova přítele, Masaryka portrétoval v Lánech roku 1923 a vyobrazení z této události se objevilo na stránkách několika časopisů. Za deset let uskutečnila souborná Meštrovićova výstava v Letohrádku královny Anny na Hradčanech.

  

Markéta Ježková vystudovala francouzštinu, estetiku a dějiny umění na FF UK. Od roku 2019 je vědeckou pracovnicí ÚDU AV ČR se zaměřením na sběratelství 16. a počátku 20. století. Je spoluautorkou publikací o TGM a umění (Tož to kupte. TGM a sbírka umění pro Pražský hrad, Praha 2018).