Spitalfield, Londýn, 1989

Výstava Markéty Luskačové (*1944) je retrospektivním poohlédnutím za 50letou tvorbou ikony české fotografie, jejíž význam již dávno přesáhl hranice její rodné země. Fotografie Markéty Luskačové nemají pouze významnou dokumentární hodnotu, ale obsahují v sobě i výrazné etické poselství.

Ve své tvorbě se věnovala dokumentaci venkovských náboženských poutí, života na pouličních trzích v Londýně nebo osudů ohrožených menšin ve Velké Británii. V rámci posledních fotografických projektů z českého prostředí mapuje Markéta Luskačová venkovské masopusty, převážně v Roztokách u Prahy.

Kurátorkou výstavy je Irena Žantovská Murray.

K výstavě je vydáván katalog.

 

DOPROVODNÝ PROGRAM
15. 9., 18h Beseda s Markétou Luskačovou o její fotografické tvorbě. S fotografkou diskutuje kurátorka výstavy Irena Žantovská Murray.
Více informací ZDE.

9. 10., 18h Komentovaná prohlídka výstavou s kurátorkou Irenou Žantovskou Murray.

16. 10., 10-17h Výtvarná dílna pro děti a mládež.