Marko Čambor svou instalací v Galerii NIKA dláždí cestu za kolektivním porozuměním. Subtilně intervenuje do veřejného prostoru a nabízí kolemjdoucím místo k pozastavení, kontemplaci a především k nalezení empatie vůči těm, které můžeme bez povšimnutí denně míjet. S oknem galerie vrstevnatě pracuje jako s nástrojem pro tvorbu vztahů mezi neznámými. Nechává v nás klíčit pocit, že nikdy nejsme sami. Jako student ateliéru Architektury 1 na UMPRUM pro Sonder vychází ze své současné a budoucí praxe architekta, kterou vnímá nejen z pozice autora budov a měst, ale především z pozice tvůrce prostoru, v jehož strukturách se odehrává veškerý náš život jím ovlivněný. 

 

Kurátorky: Zuzana Dusilová, Mariana Pecháčková, Eva Slabá

Grafika: Jirka Macků