Německý výtvarník Markus Döhne, narozen 1961 v Limburku, vytvořil pro Galerii Závodný cyklus autorských prací, pro jejichž vznik hledal inspiraci v minulosti zdejšího regionu. Zdrojovým materiálem pro vystavená díla jsou fotografie, které Markus Döhne objevil v místních archivech. 

 

Markus Döhne získané fotografické materiály a dokumenty pečlivě studuje. Ve snímcích hledá detaily a momenty, které jsou natolik specifické a příznačné pro okamžik a okolnosti vzniku, že je možno je přenést do současnosti, aniž by momentky ztratily svoji historickou, sociální, existencionální či politickou naléhavost. 

Zároveň jsou ale tato zachycení konkrétní skutečnosti vytržena z dobového kontextu a komentáře. Některé snímky mohou být i součástí dobové propagandy. Co tedy vyprávějí, co tají a skrývají? Jak jsou divákem vnímány a interpretovány? Jak se staví k realitě? Proč svou naléhavost neztrácí, když divák často netuší, k čemu se vybrané detaily vztahují? Jakou roli zde hrají vzpomínky? A v jaké vazbě stojí s kolektivní pamětí? Je vůbec možné odtušit a správně interpretovat jejich původní význam? 

 

Na tyto dotazy se jen těžce hledají odpovědi, vizuální naléhavost jednotlivých artefaktů však zůstává. Podtrhuje ji především způsob práce autora, ve kterém je možno najít i odkazy na prostředky středověké deskové malby.

 

Kurátor: Vladimíra Brucháčková Závodná