Marta Morice, Nad rekou, akvarel 50x65cm, 2016

Vodítkem k pochopení důvodu společné výstavy dvou autorek se značně odlišným tvůrčím i osobním zázemím je jejich záliba ve volném experimentování s tiskem. Zatímco malířka Marta Morice zkoumá možnosti otiskování přírodnin (rostliny, listí, peří, ryby), napuštěných černou tuší, na vlhký bílý papír, sochařka Petra Gupta vrství motivy na papír nebo plátno pomocí autorských tiskátek, kterými vytváří dekorativní ornamenty. Obě autorky nakládají zcela svobodně s fragmenty reality, především s přírodními a figurálními motivy. Ani jedna přitom nepopírá své původní, kdesi hluboko uložené vlivy, které naopak dále rozvíjejí. U Marty Morice je to určitě znalost teorie prázdna a plnosti v tradiční čínské krajinomalbě a přetrvávající zájem o tvorbu prerafaelitů. Petra Gupta zase na svých cestách objevuje indické tiskařské manufaktury, soustředěné do oblasti Džajpuru a pokouší se o jakési tvůrčí přemostění s modrotiskovými dílnami na Slovácku, přičemž ale ve své tvorbě odráží i danou sociální hierarchii indické společnosti. Každý posun mimo dobře známé teritorium je pro život jednotlivce přínosem, díky autorskému propojení Marty Morice a Petry Gupty se může i divák na chvíli vytrhnout ze svých zažitých myšlenkových a estetických stereotypů.