Martin Cáb vystaví jednoduché gesto. Rozpory, jež ono gesto podnítí jsou překvapivé. Patos situace zaniká v úctě k rodinné historii a naopak, znovu z ní vyvstává. Akci samotné předchází mix chůze a globalizované turistiky éry levných letenek jako součást téže poutě. Obecnou srozumitelnost aktu uznání napínají osobní důvody jeho vzniku.
Výstava je věnována všem padlým letcům.