Pavilon Philips na EXPO 1958 v Bruselu byl geniální paralelou k české Laterně magice. Budova zkonstruovaná na základě hudební partitury obsahovala filmové a světelné projekce spolu s dynamickou 3D zvukovou kompozicí Poème électronique. Tento milník multimediálního umění byl vizionářským dílem Le Corbusiera, Iannise Xenakise a průkopníka elektroakustické hudby Edgarda Varèse. Přednáška se pokusí vysvětlit nejen technické, ale zejména estetické a filozofické příčiny tohoto výjimečného kolektivního díla.

PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (1979) je odborný asistent Ústavu hudební vědy FF MU. Mezi jeho specializace patří soudobá hudba a média, multimédia a elektroakustická hudba. Jeho disertace „Le Corbusier, E. Varèse, I. Xenakis: Poème électronique (1958)“ získala 1. místo v soutěži o nejlepší magisterskou a doktorskou interdisciplinární práci (UP Olomouc, 2011) a její knižní podoba byla nominována na Cenu F. X. Šaldy za r. 2012. Je spoluautorem řady monografií (např. Sound exchange: Experimentelle Musikkulturen in Mitteleuropa, PFAU Verlag 2012; Zvukem do hlavy, NAMU 2012; Umění a nová média, MUNI Press 2011; Mosty a propasti mezi vědou a uměním, Tomáš Halama 2010 nebo Electronic Music Today, JAMU 2014.). Je členem komise pro klasickou hudbu MK ČR, spolupracovníkem ČRo 3 a odborných časopisů a novin. V letech 2004–2011 byl redaktorem Opus musicum, momentálně je redaktorem časopisu Musicologica Brunensia. Je členem hudebních souborů Indigo Quartet, Serpens Cantat a Musica Poetica.