Dílo Martina Grocha jako komentář k prostoru šatny PLATO.

 

Martin Groch představuje svou fascinaci intimními vztahy dvou žen, jejichž znázornění můžeme vnímat jako přehnané a snad i jaksi nepatřičné se jimi zabývat. Matky a dcery jsou milující, plačící, truchlící, a především neustále zraňující samy sebe. Autorův pohled na jejich každodenní soužití může být vnímán ve své expresi jako násobený – dvě ženy v dominantní či submisivní pozici, která se střídá. Vyobrazené osobnosti matek a dcer často nosí přehnaný make-up, účesy či šperky a odkazují tak k fascinaci umělce komiksovými postavami, což je paradoxně přibližuje realitě. Série Matky a dcery jsou původně černobílými kresbami vyvedenými kaligrafickým fixem na papíře, následně převedeny metodou sítotisku na stěnu šatny Studio Oléne. Vybraná technika tak kopíruje inverzní vztah obou žen bezezbytku: velké emoce na malém formátu. Martin Groch zjevně miluje své postavy takové, jaké jsou.

 

Kurátorky: Daniela a Linda Dostálkovy

 

Více informací na webu PLATO.