Vrstvení epoch, průhledy zdánlivě nesouvisejícími obrazy a jejich zkreslení. Pohled postupuje od textilního díla na fasádě budovy průzorem dveří do hloubky galerie a zpět. Kniha Marie Raffn Horizontal and Vertical Lines Meet at Certain Points představená uprostřed místnosti zve do intimních a nekonečných prostor. V instalaci Martina Herolda se známé prostředí setkává s odkazem na neznámé, vzdálené v čase i prostoru. Několik představených děl se soustředí na deformaci obrazu založenou na principu anamorfózy. Podobně musí na výstavě Sine Sole Sileo divák nalézt pomyslný úhel pohledu, z něhož skládají dvě různé umělecké polohy nový význam.