Martin Hrvol je laureátem ceny EXIT 2019 a jeho výstava v Galerii G99 je součástí této ceny, vyhlašované Fakultou umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, určené pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol. Vítězný projekt Martina Hrvola v roce 2019 se jmenoval Otcova roła a spojoval v sobě několik aspektů typických pro jeho tvorbu obecně: práci s materiálem (kámen, dřevo, beton, přírodniny), výzkum zaměřený na orální historii (rozhovory, výpovědi) a zájem o aktuální otázky současné společnosti, která ztratila svůj původní směr, rozpadá se do různorodých skupin hledajících své místo/ukotvení nebo smysl. Audiovizuální instalace Martina Hrvola v sobě propojuje křehkost osobní výpovědi a vědomí tíhy opracovávaného kamene. V brněnské galerii autor představí zcela novou instalaci, která je určitým pokračováním vítězného projektu z roku 2019.

  

Na výstavě se podílí Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.