Martin Hurych: Proč po mně nikdo nic nechce?

Jak může vypadat směna ve světě absolutního kapitalismu, kde i člověk x má svůj ekvivalent v podobě peněžního kapitálu y? Jak může vypadat směna ve světě, kde HDP je měřítkem kvalitního a šťastného života, přestože s rostoucím HPD roste i nerovnost na poli sociální mobility? A konečně jak může vypadat směna, když jejím předmětem je vlastní identita a snad i touha pomoct či po pomoci?


Tyto a jiné otázky si klade Hurych v postupně vznikající práci na bázi audioseriálu vzniklého z vlastní intervence do ulic našich měst.


Martin Hurych (1988*) je absolvent fakulty architektury VUT, asistent na AVU v ateliéru Intermediální tvorby, asistent umělce Jiřího Příhody, student ateliéru Environment FaVU VUT a iniciátor Kulturáku ARCHA. Jeho umělecká činnost (reflektovaná v rámci skupinových i samostatných výstav) se v počátcích opírala o vzdělání i praxi v oblasti architektury především v podobě konceptuálních objektů myšlených k obývání (Bazének, Vor, Buben z pračky, Kurník, Lávka). Následně se od média definujícího prostor měřítkem pravítka dostal k médiu, který prostor vyplňuje zvukem (Zázněje, O lidové tvořivosti, Na i v mezi). Přes performativní postupy (Odveta) se v poslední práci Hurych dostává opět k architektuře, ale tentokrát sociální. Skrze identitu jedince, jakožto základní stavební jednotky analyzuje a popisuje konstrukci celé stavby – společnosti.


kurátor: David Bartoš


www.basement-project.art


Za podpory: Pedagogická fakulta UP Olomouc, Katedra výtvarné výchovy PdF UP Olomouc