Martin J. Pouzar je multimediální výtvarník z Jablonce nad Nisou. V tomto městě žije, tvoří a společně se svou manželkou Veronikou Pouzarovou provozuje také galerii POUZAR&OVÁ. Je bývalým odborným učitelem na SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou a spoluzakladatelem studia Pentimenti. Působil jako externí designér v řadě významných šperkařských, bižuterních a sklářských firem. V současné době pracuje na Katedře designu Fakulty textilní na Technické univerzitě v Liberci.

 

Inspiračním zdrojem pro výstavu POUZAR! VYSOKÉ NAPĚTÍ se autorovi staly vzpomínky z dětství, kdy při výletech v okolí Jablonce často procházel pod kovovými konstrukcemi elektrického vedení. Byl fascinován představou neviditelné síly podpořenou zvláštní “estetikou” výstražných cedulí, varující před nebezpečím elektrického proudu. Zmiňovaný pocit znejistění a ohrožení, který zažívá člověk konfrontovaný s výstražnou cedulí, hučením elektrické rozvodny, či obnaženou zásuvkou, se Martin J. Pouzar pokusil přenést na fasádu a do nitra MOON Gallery. Svou nápaditou intervencí nás tak vtahuje do hry. V té se dostává do zajímavého sváru náš podprahový strach z elektrického proudu a pokušitelské nutkání dotýkat se drátů i na zem spadlých.