Téměř samostatná výstava Martina Kohouta GIQA2 (Glare Inland, Quiet Attachment 2) — jakožto druhé seskupení, tentokrát s přetvořeným povrchem nepopírajíc řád, výstavy z nedávného léta.