Malíř imaginativně-realistických pláten se zvláštním smyslem pro vyprávění uvede v Café Fatal svůj nový cyklus „Děti“, vzniklý přímo na míru galerijnímu prostoru jezuitské koleje. Výstava propojí umělcovy vzpomínky na dětství prožité v Kutné Hoře s jeho současným životem na malé vsi v severních Čechách. Soubor připomíná pomíchané album, v němž se bez jasné časové linie a dějové souvislosti náhodně vynořují příběhy a obrazy. Jsou to zdánlivě všední, přesto univerzálně fungující výjevy z cukrárny, hřiště, družiny či školy s dětmi jako ústředními postavami. Díky prostému a přehlednému rukopisu v jemném koloristickém ladění nám tyto momentky připadají důvěrně známé a blízké. Jako bychom se sami v rozjímavé náladě probírali krabicí s vlastními fotografiemi z dětství nebo si připomínali situace, které prožívaly nebo do kterých brzy dorostou naše děti.