Martin Kyrych

Galerie Jelení a Centrum pro současné umění Praha vás zvou na výstavu Logika nevolnosti Martina Kyrycha a Šimona Sýkory. Kurátorem výstavy je Jan Šerých.

Výstava nedávných absolventů Akademie výtvarných umění v Praze Martina Kyrycha a Šimona Sýkory mapuje specifické ohnisko zájmu obou autorů, kteří se dlouhodobě nacházejí na pomezí malířského hédonismu, životní skepse starců a společenského aktivismu či jeho víceméně uvěřitelných simulací.