Přijměte srdečné pozvání na výstavu Blues Woods.

„…vrstvení horizontu a mnoho perspektivních úběžníků, průhledů za stožáry barev, opakující se pole vody, ostrovy a lodě, hemžení figurek, opakování všeho v různých tóninách mě v začátcích práce v mysli připomínalo barokní fugu…fuga a blues…blues je to kvůli barvě a možná také kvůli náladě…název výstavy je tedy odvozen od hlavní barvy, fotbalu, pocitů při práci a dřeva…opakování třeba i jednoslovných manter v duchu při malování je mojí libůstkou a pracovní pomůckou, vytváří se tím jakýsi ochranný obal či pole úsilí a směr a taky cíl cyklu a nechává mě klidným i nad pomalostí nebo rychlostí i marností…

Martin Mainer (část textu z katalogu k výstavě)

 

www.novagalerie.cz