Martin Salajka: Řeč lesa
Galerie GYMUN, Gymnazijní 257, Uničov
vernisáž pátek 13. 7. v 18.00 (zároveň zahájení festivalu)
výstava bude na gymnáziu do konce září​

Martin Salajka (*1981) je malíř a grafik. Studoval malbu na střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, pokračoval ateliérem Petra Veselého na Fakultě výtvarných umění v Brně a nakonec absolvoval malbu na Akademii výtvarných umění v Praze u doc. Michaela Rittsteina.

Obrazy a grafiky Martina Salajky se vztahují k tématu přírody, k jeho fascinaci vodním světem, atmosférou noci, zvířaty. Svým potemnělým stylem, osobitou barevností a symboly často vytváří napjaté situace a tajuplné, až hororové, výjevy z noční krajiny. Jindy z obrazů naopak vyzařuje klid. Temné však zůstávají. Salajku zajímá prolínání světa lidí se světem zvířat, konfrontace města a přírody.

V Galerie GYMUN budete mít možnost se zaposlouchat prostřednictvím 16 Salajkových grafik – litografií, linorytů a sítotisků – do toho, co říká les a jeho zvěř.