Martin Zet, Olovo, Galerie Františka Drtikola Příbram, foto Tomáš Rasl

Martin Zet představuje zatím nejrozsáhlejší instalaci svých podivuhodných olověných artefaktů, která ukazuje jak fascinující množství tvorbou transformovaného kovu, tak samotný proces vzniku uměleckého díla.

 

Olovo ho zajímá především jako sochařský materiál, ale zároveň upomíná i na tradici těžby a zpracování olovnatých rud v příbramském regionu. Většina děl vznikla v umělcově ateliéru, kde průmyslově vyrobené olovo ručně tavil. Tam také roztavil téměř půl tuny olova, aby odlil olověný zvon. „Příbramský zvon“ se tím stal jakýmsi prologem výstavy a od prosince minulého roku je novou (dočasnou) sochou před galerií Františka Drtikola.

 

kurátor: Radoslava Schmelzová