Surovinou k výstavě Tomáše Hrůzy ve Fotograf Gallery byly všední projevy živlů vody a větru v krajině. Autor nejenže tyto pohyby zaznamenal na fotografii nebo video, ale jejich dalším zpracováním (a soustředěním na jedno místo) ověřoval možnosti přenosu jejich hypnotického působení. Nejistý vývoj byl takto pokusem, jak co neúspornějšími prostředky opět dospět k psychologickému účinu, který na lidskou mysl může mít pobyt v přírodě.

Výstava Nejistý vývoj skončila, avšak Hrůzou pozvaný host, performer a sochař Martin Zet, ji na jeden večer opět otevírá. V jeho performanci se voda nezdá být tím živlem, který v lidech vzbuzuje silná emocionální hnutí. Je „spoutána“ služebnou funkcí „mycího prostředku“. Avšak podobně jako plamínek zapalovače je příbuzným lesního požáru, je také voda v myčce nádobí sestrou oceánu.

Výstava Tomáše Hrůzy Nejistý vývoj, a spolu s ní také billboard Milana Mikuláštíka Makapansgat Project Excerpt: from the History of Photography, budou pro veřejnost zpřístupěny již od 16 hodin. Performance Martina Zet naváže v 18 hodin. Délka jejího trvání je 30 minut.