Martin Zet – Věšák ZET / ZET Rack

Zveme na dernisáž výstavy Věšák ZET. V jejím průběhu se mezi 18:00–18:38 uskuteční vyčerpávající slow motion talk Martina Zeta na téma Morový pokus o sémanticko-semiotickou rekuperaci mého příjmení.