Mladý autor Martin Zvěřina (1989), je studentem pátého ročníku na Akademii výtvarných umění, pod vedením Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy. Zvěřina krátce působil i v ateliéru Václava Stratila na brněnské FAVU. Autor se volně pohybuje na poli mezi médii fotografie, instalace, malby a videa. Z počátku jeho práce příznačněji odkazovala na tradici modernismu. V současné době se jeho projev snaží mapovat nevědomě přirozenou vnitřní část umělce – malíře. Tento spontánní projev mohl získat díky absolvované stáži na Akademii umění v Helsinkác h ve Finsku, kd e se snoubila jeho přímá zkušenost s neuvědomělým vyjádřením. Výsledním dílem jsou pro autora vždy konečné instalace, kde konkrétně zpracovává jednotlivé artefakty a vytváří mezi nimi vzájemné vztahy a vzorce, které umožňují otevřít divákovi určitý postulát.
http://martinzverina.tumblr.com/