Vážení a milí přátelé,

srdečně a s radostí si Vás dovoluji pozvat na zahájení výstavy, jejíž jsem kurátorem.

Původně avizovanou ideu výstavy, jenž by reprezentovala určitý výběr VŠUP, nebylo možné z technických důvodů realizovat.
O to s větší radostí Vás mohu pozvat na neméně zajímavou koncepci výstavy dvou genaračně spojených autorů.

Martina Pešková, Peter Fabo.

Jakkoli se stalo v kontextu současného umění určitou poviností potvrzovat vlastní prácí vždy novým dílem, jaksi stvrzovat jeho a svou legitimitu.
Vytvářet značku, nezaměnitelnou a vyhraněnou.
Považuji si o to více uměleckých projevů rezignujících na tuto v zásadě marketingovou strategii.
O to cennějšími jsou mi projevy současného umění, kde nalézám akcent podřízený výhradně zkoumanému, spíše než očekávatelnému.
Což se stalo klíčem výběru právě této připravované výstavy.

Peter Fabo – fotograf, pedagog Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, umělec, pro kterého je témeř samozřejmé médium fotografie.
V tomto médiu dlouhou dobu působí a zcela bez pochyb na mnoha výstavách přesvědčuje, že ho suveréně ovládá!
Jeho cyklus Diana, ve kterém recykloval archivní materiál vlastních fotografických záznamů a které následně rekontextualizoval do podoby nového díla, nového příběhu, je fascinující.
Nejenom vnesením do podoby knihy – jakési privátní, individuální galerie.
Po které se divák, čtenář pohybuje svobodněji než v galerii kamenné. Vstupuje libovolně do jakéhkoli sálu (stránky) a stejně tak tuto specifickou podobu galerie opouší na libovolné stránce.
Je mu dovoleno libovolně přeskakovat ze sálu do sálu a vždy se před jeho očima vynořují nové příběhy, naplněné vždy stejným apelem a zobecňujícím významem.
Ve chvíli, kdy by od tohoto autora bylo očekávatelné další upevnění své umělecké osobnosti v tomto médiu, radikálně vstupuje do zcela nové kategorie, nového média, nové technologie…
Zbavuje se jistoty, pevných kontur a těžce nabytých pozic a to jen pro to, že význam díla nalézá v objevování skryté podstaty a významů spíše než v exhibici dovedností a ekvilibristiky.
Nedovolím si zde vyjevit více, protože jsem si jistý, že potkání se s dílem tohoto autora bude jistě intenzivnější, když bude bezprostřední, fyzicky přítomné spíše než když bude existovat ve strohém textovém popisu.

Druhým vystavujícím autorem je moje manželka.
Zde si nedovolím popsat její práci ze strachu z možnosti, že by tento popis byl zabarvený příliš vztahem, který není formativní pro umění nebo úvahy o něm.

Přesto věřím ve velkou sílu tohoto spojení, dvou na první pohled možná odlišných uměleckých strategií a osobností.

Výstava proběhne v galerii Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Velmi se těším na shledanou s Vámi.

vladimír pešek