Galerie NoD
Martina Smutná: Společně pokosíme, vymlátíme a odevzdáme 
Kurátor: Pavel Kubesa
27. 2. – 23. 3. 2018

Martina Smutná studovala v ateliéru malby Vladimíra Skrepla na AVU. Během studií absolvovala několik stáží napříč výtvarnými disciplínami od sochařství, keramiky, až po konceptuální umění. Její dosavadní práce se pohybuje na pomezí malby a objektových instalací. Smutná rozvíjí možnosti propojení malířství a scénografie skrze vztah objektu k prostoru.  V minulosti se zabývala formami manipulace a způsobů boje za úspěch často zasazených do dětského světa. V poslední době se vrátila k malbě a snaží se problematizovat její pozici v současném depolitizovaném uměleckém světě.  
Autorka často vytváří výstavy na principu spolupráce, např. s Lucií Rosenfeldovou a Alžbětou Bačíkovou. V rámci Ateliéru bez vedoucího se zabývá tématy společné tvorby, kritiky, nebo taktik kolektivního rozhodování. Svou uměleckou činnost chápe jako způsob vykročení proti konkurenci jako hlavnímu principu organizace umělecké práce i vzdělávání.    
 
Výstava Společně pokosíme, vymlátíme a odevzdáme se bude věnovat kontroverznímu období československé historie. Nenárokuje si vykládat minulost skrze příběhy hrdinství či teroru. Na pozadí událostí spojených s únorem 1948 si vybírá tematickou linku všedního života, zaměřenou na naději obyčejných lidí ve stabilní, sociální a bezpečný stát. Prostřednictvím expandovaného malířského média a audiovizuálního formátu pracuje s dobovým zobrazováním "nového typu ženy" a sleduje počáteční fázi budování socialismu z hlediska konceptu ženské emancipace.