V rámci své Master Class poodhalí Woody Vasulka klíčové body své umělecké a pedagogické činnosti a své názory na současné dění na poli novomediálního a vizuálního umění.