Transformace a výzvy, jejich spouštění a ukončování. Proměny situací i předmětů. Jasmin Schaitl a Matěj Frank zkoumají jednotlivé aspekty navození a průběhu změn. Co lze vidět a vnímat jinak poté, co vybraný spouštěč (trigger) působí na proces nebo materiál? 

  

kurátorky: Jolana Chalupová, Júlia Chodúrová

  

Galerii města Blanska provozuje KSmB, výstava se uskuteční za finanční podpory MKČR.