Industra Art srdečně zve na vernisáž, která se uskuteční ve středu 3.5. v čase 18:00, a nadcházející výstavu Prostory.

Matěj Frank je vizuální umělec a experimentální hudebník, střídavě žijící a pracující v České republice a Polsku. Pohybuje se napříč médii a zkoumá hranice mezi obrazem a zvukem. Zajímá ho vrstvení informací a z toho pramenící nečitelnost. Matěj Frank se zabývá zaznamenáváním pohybu těla v prostoru. V průběhu výstavy je prezentován výsledek dvou živých kresebných happeningů doplněný zvukovým záznamem celé akce, střídaný momenty ticha. Kresby vznikají postupným obkreslováním obrysu těla černým uhlem střídavě na protilehlých stěnách galerie. První den kresba vzniká mezi dvěma stěnami, druhý den akce pokračuje na druhých dvou stěnách. Ač se akce jeví jako performance, dále zůstává kresbou.

Frank si uvědomuje neviditelnou proměnlivou prostorovou kresbu danou pohybem postavy. Fixuje, tedy zviditelňuje alespoň její okrajovou část – tam kde se postava opakovaně dotýká hranice daného prostoru, tedy stěn. Každá taková vizualizace jednoho obrysu postavy je určitou informací, určitým záznamem jedinečné situace. Tato nenápadná činnost trvá až několik hodin a výsledek bývá pozoruhodný. Mnohonásobné kresby nebo lépe kresebné záznamy určitých situací těla vůči ploše zdi bývají na podlaze doplněny nánosy a stopami padajícího prachu z uhlů. Trvalou opakující se činností se stopy a kresby zesilují a vytváří vizuálně velmi přitažlivý obraz, z něhož můžeme číst potřebu neustálého stvrzování přítomnosti svého těla, existenci vlastního já a současně ověřování vytvářejících se možností a limitů. Výsledný obraz můžeme číst jako jistý souhrn daný vrstvením jedinečných dílčích informací. Ale z většího odstupu si uvědomujeme, že i tento souhrn je jen další dílčí informací strukturovanějšího celku…

Oba kresebné happeningy proběhnou veřejně v pondělí 1.5. a v úterý 2.5. v čase od 17:00

http://matejfrank.wixsite.com/matej-frank

Vystavující: Matěj Frank
Kurátor: Martin Klimeš

Výstava potrvá do 31. 5. 2017