Malířům Matěji Lipavskému a Pure Beauty je vlastní figurativní malířské vyjádření. Ať už se jedná o postavy nebo o krajinu, není zobrazované zamýšleno k popisu konkrétních osob, míst nebo událostí, ale k zachycení prchavého okamžiku. Velkoformátovými plochami galerie Mimochodem se prolínají zdánlivě nesouvisející scény z běžného života. Společným jmenovatelem jim je pocit neokázalosti a civilnosti, jako by divák jen tak mimochodem nahlížel fiktivní výlohou do obyčejného života obyčejných lidí.