Keratin je soubor prací z dlouhodobého projektu Hair, ve kterém se Matěj Sláma zaobírá biologickou podstatou vlasů a jejich kulturním významem v naší společnosti. Skrze manipulaci a vizuální rozbor obrazových materiálů z vlastní kartotéky zde ilustruje fascinaci nad fyziologickým růstem vlasů zkoumáním dysfunkcí, abnormalit či tvarové morfologie týkající se vlasového porostu. „Odhaluji tak unikátní stopy růstu na příkladech vlasů, tyto jevy stojí mimo ideál krásy, který je spojován s vlasy v naší společnosti.“

 

Výstava je součástí programu PAF Olomouc 2020.

 

Doba konání: 23. 11. – 6. 12. 2020
Místo: Tramvaje DPMO
Kurátor: Martin Mazanec