Na výstavě Mechanik představuje Matěj Smetana práce, jejichž společným rysem je hledání souvislostí mezi přírodními vědami a uměleckou tvorbou. Přestože jeho „objevy“ zpravidla nemají žádné praktické využití, jeho zájem, vytrvalost a smysl pro přesnost je stejně seriózní, jak se na skutečné badatele sluší. Jevy a zákonitosti známé z prostředí vědy Smetana uplatňuje a podrobuje analýze na poli výtvarného umění. Pomocí sekvenčních fotografických sérií, objektů, intervencí a animace zkoumá mechaniku přírodních jevů, charakter materiálů, pohyb a způsoby přírodní přeměny. Výstava se dá vnímat také jako určitý průvodce způsobem uvažování jejího autora, jako např. dílna nebo laboratoř.