Vyšel jsem z dispozic výstavního prostoru – dvě oddělené vitríny směřující do ulice. Zajímá mě zde moment vnitřní změny, který chápu jako složitý proces jiného uspořádávání jednotlivých elementů, ze kterého vzniká substance jiné kvality. Vystavená práce je v zásadě abastrakcí tohoto procesu, který je zde rozdělen do dvou fyzicky oddělených částí. Zajímá mě zde nastolení nové situace, práce s konkrétním prostředím a role diváka, který má možnost pomyslně spojit dvě fyzicky oddělené části jednoho procesu, stát se jejich průsečíkem.