Báseň Kennetha Kocha Jeden vlak může skrývat jiný osvětluje mnohé aspekty práce Mateusze Sadowského a je podobného ducha. Sadowski vnímá svět jako síť, nikoliv ve smyslu technologie, ale života a přírody. Nachází spojení mezi věcmi, “věc schovávající jinou”, sekvence obrazů skrývající se za ústředním obrazem. Instalace se skládají z komponentů tvořících nezvyklý celek. Metoda práce se zakládá na hromadění pochyb a obtíží, podrývá viditelné a navozuje rozličné významy. Sadowski nabízí rozmanité perspektivy, jeho díla jsou křižovatky významů – můžete se na ně dívat z různých úhlů pohledu a číst je mnoha způsoby. Vyvolávají otázky a vyhýbají se jasným odpovědím. Každé jeho dílo zhmotňuje nejasné napětí, jak píše Koch -“zastavuje se, aby nechal to první (vlak, věc, obraz nebo asociaci) projet okolo“.

Výstavu pořádá galerie Stereo, Poznaň.