Sochy a objekty Matouše Lipuse (*1987) formálně vycházejí z čistě klasického sochařství. Tyto nadčasové vizuální modely záměrně využívá a posouvá je do přítomnosti. Tradice formy i námětu je pro něj platformou k použití moderních materiálů. K tomuto historicky prověřenému tvarosloví přidává jemný humor a nadsázku, pramenící ze současného vnímání světa. S lehkostí propojuje „vysoké“ s „nízkým“ – neostýchá se inspirovat rustikálními motivy lidové tvořivosti a smísit je s ornamentální gotizující řezbou. 

Matouš Lipus je absolventem ateliéru sochařství na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. 

 

Anotace: Kateřina Štroblová