„Neboť každému kdo má, bude dáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.“ (Mt 26, 29)
Společenský jev s názvem Matoušův efekt je aplikovatelný do oblastí pedagogiky, ekonomie a sociologii. Vypovídá o automatickém zvýhodnění či neznevýhodnění jednotlivce k dané skutečnosti a o prohlubování rozdílů ve zdánlivě rovných příležitostech. Efekt se například citelně projevuje v možnostech vzdělávání dětí během povinné školní docházky, kdy průvodní kulturní a ekonomické prostředky již z velké části určují úspěšnost jedince v dané vzdělávací instituci. 

Tereza Froncová je je studentkou ateliéru tělového design na FaVU (pod vedením Lenky Klodové) a zároveň studentkou Muzejní a galerijní pedagogiky a Učitelství českého jazyka na Pedagogické fakultě v Olomouci.
Tereza je pečlivá, aktivní a přemýšlivá umělkyně zkoumající hranice a možnosti těla neextrémními způsoby.
https://terezafroncova.tumblr.com/

dne 21.3. od 18 hodin proběhne slavnostní performanční deaktivace výstavy – Day Fér! 
Jaro is back. Narozeninový candrbál.
(v rámci Týdne výtvarné kultury)