Výstava Krása v konfliktu představuje jiný přístup k umění fotografie. Nejedná se o tradiční fotografickou výstavu, která dokumentuje nebo utváří realitu. Fotografované postavy, které jsou v centru díla, jsou jen výchozím bodem. Po vytištění na ručně vyráběné papíry prochází obraz procesem skládání a přidávání mnoha vrstev tenkého poloprůhledného papíru, které umožňují divákovi vycítit, co je pod nebo za průhledností.

 

Autor spojuje fotografii se samotným uměním papíru. Fotografie je jen jednou ze dvou cest výzkumu obrazu: je výchozím bodem pro studium rozbíjení a fúze obrazu jako něčeho nového, co je spíše psychologického charakteru – zobrazení konfliktní mysli umělce. V tom spočívá krása a zvědavost, kterou umělecká díla vytvářejí. Jasně vyjadřují tyto rozpory: odhalení, které může naznačovat bezpečí, důvěru nebo ochranu, a krytí a skrytí, které nenápadně odhalují zranitelnost a hledají hlubší porozumění. Záhyby papíru jsou jako rány, které řežou krásu. Jsou ostré a neochvějné, zraňují postavu a papír, přetvářejí naše pocity dekonstrukcí známého a uznávaného tím, že konstruují novou krásu v konfliktu.

 

Matthew Dols je profesorem fotografie na University of Maryland Global Campus a od roku 2018 žije v Praze. Bakalářský titul získal v oboru Fotografie na Corcoran School umění a designu a magisterský v oboru New Genres of Art na San Francisco Art Institute. Vystavoval na mezinárodní úrovni a je ve sbírkách Metropolitního muzea umění v New Yorku, Al Serkal Foundation, Crown Point Press a deYoung Museum ve sbírce Auchenbach.

 
kurátor: Hagai Segev