V této sérii fotografií uvidíte dnes už opuštěné stavby na hraničních přechodech, které oddělují bývalé země východního bloku od Západu, zejména Českou republiku od Rakouska a Německa. Tyto zbytky železné opony si s sebou nesou dávku vlastní historie a zvláštní auru. Stavby jsou dnes již nevyužívané a slouží jen jako připomínka přechodu z jedné země do druhé. Cílem těchto fotografií ale není zachytit vzpomínky na dramata, ke kterým na těchto stanovištích nepochybně docházelo před rokem 1989. Spíše o ně mám zájem jako o symboly neustálých změn probíhajících v Evropě i mimo ni. Spolu s opuštěnými kontrolními body uvidíte i obrazy prázdných podstavců objevených během mých cest po celém regionu. Sochy z nich byly odstraněny z politických nebo ideologických důvodů, jsou tak další připomínkou měnícího se status quo. Jako vnější pozorovatel jsem citlivý na znamení zanechaná minulými režimy. Krajina nese důkazy těchto filozofických otřesů a lidé se naučili je vytěsnit z jejich každodenního života. Tento projekt se snaží dokumentovat nejen mizení jizev zanechané minulými ideologiemi, ale také připomenout to, jak nestálé může být naše momentální přesvědčení.

Matthew Moore