Duo KRK, které založili George Cremaschi a Matthew Ostrowski roku 2005 se věnuje svalové integraci elektronického a akustického světa zvuků, což vlastně provozují v oblastech různých žánrů už celkem přes 40 let. Jejich zhuštěné spontánní kompozice spojují formální napjatost s divokou energií, která se však nevymyká kontrole, a mísením okamžité musique concrète s virtuózně využívanými neidiomatickými technikami otevírají neprobádané kouty elektroakustické produkce. / KRK, founded in 2005 by George Cremaschi and Matthew Ostrowski, has devoted itself to a muscular integration of electronic and acoustic soundworlds, drawing on their more than 40 years of combined experience working in a variety of genres. Their concise, spontaneous compositions unite formal tautness with a fierce yet controlled energy, melding real-time musique concrete with virtuosic extended technique to open up undiscovered spaces in electro-acoustic performance.
Vstupné 100,- Kč (studenti 80,- Kč) / Entrance fee 100,-Kč (students 80,-Kč)