Matus Lanyi, Fragmentation, detail

Tvorba Matúše Lányiho konfrontuje odlišné jazyky a nabízí tak nekonvenční pohledy na fundamentální témata. Posouvá nadčasové myšlenky do nových kontextů, a tímto způsobem odráží na problémy současného světa. „Nosným prvkom tvorby Matúša Lányiho je kresťanská kultúra a jej ikonografia, rovnako ako vedecké otázky súvisiace s poznaním sveta a života. V aktuálnom cykle Hard Drive prezentuje inštalácie lupeňov kvetov a listov lepených na veľkorozmerné plátna. Autor reaguje na jednu z téz evolučnej teórie neodarwinizmu, ktorá prirovnáva ľudský život k toku genetických informácií bez hlbšieho zmyslu“, přiblížila výstavu kurátorka Martina Vyskupová.

Rostlina jako vlastní nosiče informací plus plátno se v tomto případě stávají datovým diskem. Autor se tak zaobírá teorií o způsobu biologického vývoje života a jeho cíle, což jde současně v protikladu s náboženským světonázorem. Lányi ponechává diváka před obrazy, jako před rozměrnými displeji promítajícími neustálý tok údajů s vyvolávajícím pocitem potřeby je dešifrovat.

 

Do širokého povědomí se autor ovšem dostal díky křesťanským námětům, které zpracovává za pomocí současného uměleckého jazyka. Věnuje se ironickému posunu funkce liturgických předmětů. Objekty připomínající gotické, či barokní kalichy a monstrance, které budou také k vidění na výstavě, se transformují do banálního kontextu současnosti. Mohlo by se zdát, že jeho díla jsou ironizující a sarkasticky kritizují náboženství nebo katolickou církev. On však nechce šokovat, pokud jde o laciný efekt, naopak přináší jiný pohled a nabízí divákovi prostor pro meditaci.

 

r)