Plagát: Terézia Pisoňová

Postpost gallery pozýva na zahájenie výstavy Maxe Lysáčka s názvem Cannibalistic Party: Liquid Emerald. Vernisáž sa uskutoční v pondelok, 4. 10. 2021 o 18:30 hod, v podchode na Orlí 22 v Brne.  

Inštalácia kombinujúca rôzne médiá i techniky práce autora (digitálna grafická koláž, fyzický objekt, svetelná zložka..) je oknom do sveta, ktorého hranice fungovania či samotnej existencie stále neboli pevne stanovené. Pohráva sa s pohľadom diváka/diváčky, ktorý orientuje do prostredia alternatívnej formy reality. Zároveň nabáda k prehodnoteniu individuálneho vnímania možných dystopických variant nových skutočností. Výstava je ďalšou epizódou z kontinuálne vznikajúceho, textovo podloženého príbehu alternatívneho sveta, formovaného autorom. Je prienikom do krajiny medzi mestom a perifériou, budúcnosťou a súčasnosťou, realitou a fikciou. Objekt tvoriaci médium levitujúce v centrálnom priestore vitríny, kontrastne odkazuje k aspektom príbehu hmlisto naznačenom na ploche obrazu v pozadí. Jednotlivé prvky inštalácie, napriek svojej formálnej radikálnosti, symbolicky otvárajú sféru uvažovania o fungovaní spoločnosti či možných formách života mimo tradičnej lineárnosti vývoja budúcnosti. 

Max Lysáček je absolventom Ateliéru supermédií na pražskej UMPRUM. Jeho tvorba prepájajúca viaceré médiá, formáty i ideologické prístupy sa pohybuje na pomedzí zobrazovania fikcie a reality, zahrávania sa s lineárnym chápaním súčasnosti i kritickým komentárom fungovania systémov v spoločnosti. Zaujíma sa o možnosti alternatívnych scenárov budúcnosti, formáty utopicko- dystopického príjímania možných foriem života, ktoré často prekračujú hranice tradičného chápania ľudských organizmov a svetov. Jeho inštalácie sú vrstevnatým mixom performatívneho, intermediálneho prístupu s príbehovým charakterom. Diela kombinujúce objektovosť, video, grafiku spolu s audio zložkou, oscilujúce na hranici bio-technologických pracovných postupov boli súčasťou skupinových i individuálnych výstav (Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Lipsko, Taipei…). Inštalácia Cannibalistic Party: Liquid Emerald v Postpost gallery je zároveň prvou samostatnou výstavou Maxa Lysáčka v Brne.

 

kurátorka: Viktória Pardovičová