Max Vajt je student ateliéru Hynka Alta na pražské FAMU. V současnosti se ve své práci zabývá hranicemi virtuálního prostoru, možnostmi komunikace skrz digitální prostředky a především klade důraz na interakci s divákem a to zejména pomocí formátu počítačové hry. Ve své výstavě A LITTLE PLACE JUST FOR YOU propojuje dvě témata, která se neustále vzájemně doplňují: Intimita a instituce muzea v době digitální komunikace a virtuálního prostředí. V krátkem reklamním videu představuje fiktivní instituci personalizovaného muzea, kterou následně rozkládá v počítačové hře intimním narativem o pomalu se rozkládajícím vztahu dvou lidí.