The White Room srdečně zve na vernisáž výstavy
MEMOARIUM LOCI A/B
Martin Vlček

27.2. – 27.3. 2018
**
Memoarium Loci A, je fází přenosu místa opuštěné textilní továrny formou performativních intervencí.

vernisáž 27.2. 2018 v 18:00 hod
Zahájení proběhne souběžně s výstavou Reality Testing// Andrej Ševčík & Andrea Uváčiková v prostoru Pragovka Gallery. 
18:30 Performance Martina Vlčka v The White Room
19:00 Kafe Pragovka: Křest knihy M. Sosoi: DIVÁ BÁRO / hosté: Kill The Dandies!

Memoarium Loci B pak metaforicky přenese téma domova, bytu.

vernisáž 11.3. 2018 v 18:00 hod

**
Martin Vlček je absolventem kulturologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Ateliéru Nových Médií na ZUČ v Plzni a Divadelní fakulty AMU v Praze. Ve své práci se zabývá mentalitou prostoru, jeho osobní historií, zkoumá prostředky, které se používají v současné konceptuální a teoretické tvorbě. Vlček dlouhodobě pracuje s přesahy scénografie, instalace, site-specific a umně se chytá marginálních prvků či okamžiků, které běžnému divákovi často unikají.

Od roku 2008 se Vlček ve své práci věnuje především tématu člověk-místo-paměť. Jsou místa a budovy, které mizí z map, nebo jsou opuštěná. Vstoupíme-li do nich, nejsou nikdy stejná, mění se a stejně tak i my. Pro výstavu v The White Room si připravil několik zástupců, ke kterým má silný vztah. Zážitek s plnou autenticitou v určitém prostoru je sice nepřenositelný a nezdokumentovatelný, pokouší se jej ale i přesto přeměnit v hmotný artefakt, portrét a do jisté míry i autoportrét. výstava bude poněkud netradičně rozdělena na dva vzájemně propojené celky se dvěma rovnocennými vernisážemi; celkový dojem vznikne v mysli diváka po navštívení obou vernisáží.