Geocaching jako netradiční místo představení současného umění a předávání jej dál novým nálezcům. Aktuální projekt dua Hájek & Porcal volně navazuje na jejich první geocaching misi, kterou realizovali v roce 2009 v okolí Benzínky u Slaného. Prostřednictvím skrytých schránek (cachí) a komunity “hledačů” (www.geocaching.com) vznikl nový prostor ke konfrontaci se současným uměním. Tentokrát, během Fotograf Festivalu, vymyslelo duo dva nezávislé plány, jak zapojit veřejnost do umělecké směny.
“Nenásilnou manipulací chceme nabídnout komunitě novou formu pokladu – díla současných umělců a využít ho jako nového kanálu pro komunikaci, prezentaci a distribuci umění. Práce se díky promyšlenému a fungujícímu systému geocachingu budou šířit mezi hledači – uložená data se stanou majetkem nálezců. Chceme vytvořit styčné body dvou nezávislých sociálních sítí, komunity geocacherů a komunity výtvarných umělců. Pokusíme se využít možností, jejich navzájem odlišných komunikačních strategií, k vytvoření strategií nových.”
Cílem první intervence inspirované fungováním geocachingu je vytvoření jednoduchého prezentačního systému nacházejícího se v ArtMap Office ve Školské 28, pomocí kterého si mohou návštěvníci-nálezci mezi sebou vyměňovat fotografie. Pravidlem pro výměnu je požadavek vložit místo původní fotografie fotografii stejné (nebo vyšší) kvality.
“Tématizujeme tak otázku vnímání hodnoty uměleckého díla, ale zároveň se také dotýkáme otázky osobní odpovědnosti. Pokud budou všichni účastníci měnit “fér”, staneme se svědky “nejlepší možné výměny”. To je samozřejmě utopie. Předpokládáme, že individuální vnímání hodnot, osobní vkus a lidská pohodlnost tomu zabrání. Není však jasné, kdy a v jaké míře k tomu dojde. V druhé, osobnější rovině chceme umožnit účastníkovi užší sepětí s “jeho” dílem, kterého dosáhne jeho přivlastněním si. To je těžištěm našich projektů a právě tento moment nás nejvíce zajímá.”
http://www.lukashajek.net/hajekporcal/