Amazonie – tropická džungle i tradiční kosmovize, mundo espiritual – je vlastně přirozeným symbolem permanentní transformace – impermanence, cyklu života, zrození i zániku, mutace jako přizpůsobení se přežití… To samé jsou mé obrazy – pořád překrývané, proměňující se v čase, reflektující zkušenost prožívání a bytí.

Záznamy automatické kresby budované ve vrstvách s koncepcí neustálého návratu k prvotní čistotě výrazu, který ale podléhá okamžité proměně, mutaci, metamotfóze. Přítomnost jako zhmotnění času zaniká, aby povstala v okamžiku tvoření nová forma, aby se odehrál nový příběh… Příběh v barvách džungle.

Letošní 'session' jsem začal v černé. Postupuji ze tmy ke světlu, čepelí nože se prořezávám nocí, a tak nechávám pronikat sluneční svit. Pracuji těsně před svítáním. Čekám, až záře vycházejícího slunce zaplaví horizont druhého břehu jezera a usuší poslední vrstvy barev. Pokaždé jiný a jinak barevný. Je to rituál, který mě spojuje s duchem džungle. To, co se zjevuje, jsou asi hlubinné sedliny mé duše, metaformy pralesa, principy proměny přírody, které jsem sám součástí. Končím v okamžiku, kdy cítím, že je cyklus rodících se a mizejících představ dokonán a vnější i vnitřní rozměry prostoru obrazu odráží prožitek aktuální zkušenosti.

Otto Placht