Přednáší Stanislava Beránková (Klášter Plasy).

 

Rakouský státní kancléř, diplomat a politik Klement Metternich ovlivňoval v 1. polovině 19. století dění v celé Evropě. Ale jak se jeho vliv projevil na jednom malém městě, na jeho příležitostném sídle a hospodářském zázemí v bývalém klášteře v Plasích? Jak se odrazil jeho vkus a pojetí reprezentace na jednotlivých stavbách klášterního areálu a v krajině na severu Plzeňska? A jak se vůbec tyto stopy v současnosti identifikují a poznávají? Jak můžeme kancléřův příběh číst v historických stavbách a interiérech? Odpovědi na tyto otázky se pokusí rozkrýt tato přednáška.

 

Doprovodný pořad k výstavě Neoklasicismus mezi technikou a krásou / Pietro Nobile v Čechách.