Vstup zdarma do všech sbírkových expozic Národní galerie v Praze včetně doprovodných programů zdarma

Salmovský palác

Hradčanské náměstí 2, Praha 1

Umělecká pouť romantických malířů, krátké komentáře s historičkou umění Alicí Němcovou

13.00 Josef Mánes (1. patro)
14.00 August Bedřich Piepenhagen (2. patro)
15.00 Adolf Kosárek (1. patro)
16.30 Josef Mánes (1. patro)
17.30 August Bedřich Piepenhagen (2. patro)
18.30 Adolf Kosárek (1. patro)
19.30 Quido Mánes(1. patro)

Cena: zdarma / Doba trvání: 15–20 min. / Místo setkání: v příslušném patře / Bez rezervace