Událost, která dnes nese název Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava, se zrodila v hlavách několika studentů jihlavského gymnázia v roce 1997. Jelikož nezůstalo jen u slov, začaly se od té doby do Jihlavy každý podzim sjíždět nejprve desítky, posléze stovky a nyní již tisíce diváků, režisérů, umělců, producentů, filmových odborníků i novinářů – přátel a milovníků dokumentární kinematografie, aby mohli společně několik dnů myslet filmem. Nyní, o 20 let později, můžeme hrdě prohlásit, že se tato slavnost autorského dokumentárního filmu stala již dávno největší událostí svého druhu ve střední a východní Evropě.

V podstatě každý rok existence festivalu přicházeli jeho pořadatelé, v jejichž čele stojí od počátku Marek Hovorka, s novinkami rozšiřujícími dokumentární zkušenosti a prožitky jak diváků samotných, tak tvůrců a producentů stojících na straně druhé. Obě strany této doku.rovnice se ale snažíme co nejvíce sblížit tak, aby její výsledek nabýval vždy jen kladných hodnot. V roce 2000 byla poprvé udělena cena nejlepšímu českému dokumentu v sekci Česká radost, kterou v nadcházejících letech doplnila ocenění za nejlepší dokumentární snímek ze střední a východní Evropy v sekci Mezi moři a nejlepší světový dokument – dílo svrchované – Opus Bonum. Dnes tvoří páteř festivalu 7 soutěžních sekcí: Ji.hlava uděluje také ceny za nejlepší debutový snímek v sekci První světla, nejlepší krátký dokument v sekci Krátká radost a neupírá pozornost ani vyhraněné podobě dokumentárního filmu v jeho experimentální rovině ve světové soutěži Fascinace a její české obdobě Exprmntl.cz.