Michał Budny / Jaromír Novotný: Kapradinový květ

Ve středu 21. října bude v 18 hodin zahájena výstava Michała Budného a Jaromíra Novotného nazvaná Kapradinový květ. Společný projekt iniciovaný kurátorem Markem Pokorným představíme v galerii Multifunkční auly Gong za přítomnosti autorů. Výstava potrvá do 17. ledna 2016 a bude všem návštěvníkům přístupná zdarma.

Kapradinový květ v názvu projektu je metaforou pro zamýšlený vjem (a jeho význam), který by návštěvníkovi měla výstava poskytnout: alespoň chvilkovou iluminaci, osvícení, záblesk, prchavý okamžik prozření, zkušenost proměny… a zároveň pochybnost o tom, s čím se právě potkává. Oba umělci nás upozorňují na prekérní status uměleckého díla jako hmotného artefaktu. Použité materiální prvky a jejich umístění v prostoru teprve vytvářejí příležitosti k tomu, aby se umělecké dílo uskutečňovalo – nebo mizelo – až díky přímé účasti diváka. Budny i Novotný věnují mimořádnou pozornost volbě materiálu a postupu při uskutečnění díla, zaměřují se na velmi jemné posuny, které umělecké dílo odlišují od věcí pro další použití, ale také na specifický kontext galerie a uměleckých či kulturních institucí, díky kterým dílo získává „právo být něčím jiným, než skutečnost, která nám je po ruce k použití“.

Více informací naleznete na webu PLATO a na Facebooku.

Michał Budny / Jaromír Novotný: Kapradinový květ 
galerie Multifunkční auly Gong

kurátor: Marek Pokorný
vernisáž: uterý 26. 5. 2015
vstup volný

———————————————————-

Pro tvorbu Jaromíra Novotného (*1974) je charakteristický intenzivní zájem o reduktivní formu, barvu a princip transparence, který může být vykládaný také jako návrat k duchovním obsahům, jen těžko slučitelným se současnou postkonceptuální uměleckou praxí. Od malby se postupně přesouvá ke konceptuálnějším postupům expozice těchto problémů, a to v návaznosti na fenomenologickou vrstvu minimalismu. Vystavuje v průběžně v České republice (naposledy Dům umění v Českých Budějovicích, výstava Zadní světlo, 2015), samostatné výstavy měl ve Vídni, v Berlíně a, v Antwerpách.

Dílo polského umělce Michała Budného (*1976) se vyznačuje velmi delikátním využíváním zcela jednoduchých materiálů jako je papír, kartón, dřevotříska, ale také lepicí pásky. Jeho výstavy jsou často „pouhými“ efemérními intervencemi do prostoru galerie. Důležitou roli tak pro jeho tvorbu hrají site-specific podmínky prezence a prezentace (díla), které vztahuje k přítomnosti (či nepřítomnosti) člověka v daném prostoru. Michal Budny kromě jiného vystavoval na přehlídce Manifesta 7 v Bolzanu (2008); v posledních letech měl řadu samostatných výstav v Německu (Kunsthalle Norimberk, Künstlerhaus Bethanien v Berlíně) a samozřejmě v Polsku (Zacheta a Národní galerie umění ve Varšavě). Žije ve Varšavě a v Praze.