Je nám velkou ctí, že vás na konec letošního roku můžeme pozvat na první samostatnou výstavu polského umělce Michala Jelského do Galerie současného umění a architektury – Domu umění města České Budějovice.
Výstava Family of Man Michała Jelského navazuje na slavný projekt Edwarda Steichena z roku 1955. Zatímco Steichenův kontroverzní koncept si idealisticky kladl za cíl vyléčit traumata a překonat po válce stále živé kulturní rozdíly, Jelského práce vychází z opačných vektorů. Hrdinou cyklu činí postavu mladého současného člověka, který vyrostl na rozmělněné a volně dostupné mase obrazů, včetně těch historických.
Jelski obnažuje pomocí své sbírky fotografií, bohaté knihovny undergroundových zinů a abstraktních fotogramů disonance a protiklady, konflikty a propasti, které neumožňují stvořit společný obraz rodiny. Nové rodinné portréty ve formě silně působícího prostoru, vycházejí ze stejné lži univerzality fotografického obrazu, rozporů a stereotypních reprezentací, které nacházíme například ve fotografických příručkách.
Vyvrcholením projektu je stejně jako v případě originálu kniha, jakýsi atlas světa fragmentarizovaného pomocí masově produkovaných obrazů, které se střetávají s idealistickými citáty. 
V největší realizaci Michala Jelského nalézáme motivy charakteristické pro všechna jeho dosavadní díla: fascinace materiální stránkou obrazu, jeho místem v kultuře a devalvací samotné paměti, uzavřené ve fotografické arše. Jedním z hlavních prvků expozice jsou neobvykle intenzivní, velkoformátové fotogramy, inspirované experimenty Laszlo Mohology-Nagyho a malbou Marka Rothka. 
Michal Jelski se narodil v roce 1981. V letech 200 – 2005 studoval architekturu na Technické universitě v polském Štětíně a poté od roku 2007 do 2012 na Akademii umění v Glasgow, kde dnes žije.

Kurátor výstavy: Jakub Swircz