Čtvrtá výstava z cyklu OSTRAVA SOBĚ. Fotografický projekt označený titulem Stary knedlik vznikl v autorském dialogu fotografa Michala Kalhouse a kurátorky Štěpánky Bieleszové a je nejen příležitostí pro připomenutí životního jubilea autora, ale také pokusem o malou tvůrčí rekapitulaci jeho více než třicetileté tvorby.

 

Výstava je syntézou nových snímků a starších prací, které Michal Kalhous pro ostravské diváky nově vyzvětšoval z již existujících negativů. V pečlivě vybraném celku se obsahově mísí především autorovy úvahy o partnerských vztazích, rodině, dětech a nově i o sobě samém. Autor si uvědomuje vlastní konečnost, v konfrontaci s odrůstajícími potomky uvažuje o dospívání a vlastním stárnutí. Jeho fotografie mají deníkový charakter, divákovi jsou předkládány jako obrazové fragmenty emocí a úvah o pomíjivosti, vzájemném pochopení a nepochopení, pokoře a vděčnosti za možnost žít prostý život. Fotografie jsou vytvořeny dnes již pomalu nepoužívanou „mokrou“ cestou.

 

Záštitu nad výstavou převzal Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.