Na popud vládních omezení, jsme se rozhodli prodloužit výstavu Hořím navzdory všem mořím Michala Ožibka do konce měsíce ledna. Podrobné informace najdete na webu Contemporary czech art a kontaktním telefonu.

 

Nezávislý prostor [ca otevírá svůj výstavní program prezentací tvorby Michala Ožibka, záměrně poněkud netradičně. Michal Ožibko je autorem z předposlední generace absolventů ateliéru klasických malířských technik dnes již zesnulého prof. Zdeňka Berana, který toto studio vedl na Akademii výtvarných umění v Praze od roku 1990 do roku 2012. Ačkoliv je veřejnosti spíše známá Ožibkova figurativní tvorba na pomezí hyperrealismu, abstraktní, expresivní projev má mezi jeho díly vcelku početné zastoupení. Jako malíř narozený počátkem 80. let si prošel v období svého dospívání érou tehdy nově objevovaného graffiti art, jehož byl aktivní součástí. Odtud lze patrně vysledovat Ožibkovo tendování k velkým formátům a k barevným plochám. Sám autor uvádí, že jej k větším velikostem obrazů vedly i rozhovory s prof. Beranem, jenž byl absolventem ateliéru nástěnné a monumentální malby profesora Vladimíra Sychry na Akademii výtvarných umění a svým studentům v ateliéru toto patrně předával. Dalším inspiračním zdrojem pro abstraktní autorovu tvorbu byly bezesporu i malby asistenta ateliéru Zdeňka Berana – Pavla Holase. Ten, ačkoliv jeho malbu nazýváme jako nefigurativní, s ní stál rozhodně až na jejím konci, kde již ústí v abstrakci.

 

Kurátorkou výstavy a autorkou textu v katalogu výstavy je Mgr. Barbora Kundračíková, Ph.D.