Výstava Ticho míst představuje nový soubor kreseb tužkou Michala Škody, ve kterém se autor zabývá vztahem člověka k prostoru i ke konkrétnímu místu. Kresby budou prezentovány v galerii Kvalitář, spolu s výběrem z jeho autorských knih z posledních tří let, odhalujících princip uvažování uplatněný ve vystavených dílech.

Michal Škoda se ve své práci zabývá především vnímáním prostoru, lidskou perspektivou, vztahy a řadou otázek spojených s naší existencí v rámci každodenního života. Všímá si především míst ovlivněných člověkem, ať už se jedná o architekturu, nebo o nenápadný environmentální prvek v krajině. Dlouhodobým mapováním těchto „tichých míst” a subjektivním přenosem trojrozměrného prostoru na papír, redukuje umělec realitu až do podoby černobílých geometrických fragmentů.

Na výstavě uvidíte doposud neprezentované kresby tužkou z posledního období, doplněné autorskými knihami.

Jedná se o druhou samostatnou výstavu Michala Škody v galerii Kvalitář, se kterou autor dlouhodobě spolupracuje.